bgtop
Panel questions

 

Download as printable PDF documents: 

panel_questions_en.pdfpanel_questions_ru.pdf | panel_questions_lv.pdf

Note: the question 4. is removed from the list!


1. We are observing constant economy growth in the Baltic States after crisis back in 2007/2008, what is your expectation  of coming 2-3 years in face of Russia food ban and what is potential impact on manufacturer & retail market?

2. What changes do you noticed with Baltic shoppers? What should be joint response of retailers & manufacturers to satisfy their needs?

3. In Western Europe "the race for space is over (opening new stores), now the race is on for differentiation (for individual offers, assortment, store formats and multichannel retailing)", how would you comment this regards to Baltics (your Country)?


5. Efficient Consumer Response is about joint value creation for consumers, people/talent development, new technology introduction, sustainability and efficient supply chain, can you pin point areas where retailers and manufacturers should work together where we can have a greatest win win win (for retailer, manufacturer and shopper/consumer) potential?

6. Finally can you please point out what are the future trends which will impact the most FMCG/Retail in Baltics in the next 5 years?
(example: ultimate power shift to shopper/consumer, sustainability, new regulations, need for localization, multichannel, all digital, big data, continuous conflicts with Russia, other?)

The panel questions are subject to changes and final approval of ECR Baltic Board / Panelists.


=====RU=====

Вопросы панельной дискуссии:

1. Мы наблюдаем постоянный рост экономики в странах Балтии после кризиса еще в 2007/2008.Какие ваши ожидание на следующие 2-3 года? Прокомментируете Российский запрет на импорт из Евросоюза ряда категории продовольственных продуктов, какое дальнейшее воздействие ожидать на производителей и сетей розничной торговли?

2. Какие новые изменения/тренды в потребностях Вы замечаете у покупателей в Балтии? Какой должна быть совместная реакция розничной торговли и производителей для удовлетворения этих потребностей?

3. Считается что в Западной Европе "гонка за площадь торговых мест" (открытие новых магазинов) у ритейла закончилась, а в настоящее время началась гонка за дифференциацию и различие (способность к индивидуальным предложениям, отличавшееся ассортимент, различные форматы магазинов и многоканальная торговля) , как бы Вы прокомментировали ситуацию у нас (в Балтии)?5. Инициатива ECR Baltic (эффективного отклика на нужды потребителя) продвигает создание совместных ценностей для потребителей,  инвестирует в развитие персонала и талантов, продвигает внедрения новых технологий, занимается устойчивости индустрии и развитии эффективной цепочки поставок. Можете ли Вы указать области, где ритейл и производители должны работать вместе, где мы можем иметь наибольший потенциал совместной Выгоды (для ритейла , производителя и покупателя / потребителя)?

6. Наконец можете ли Вы указать тенденции будущего (тренды) с наибольшим влиянием на сектор FMCG и Ритейла в Балтии в ближайшие 5 лет?

(пример: передвижение "силы" в руки покупателя / потребителя, аспекты устойчивости Индустрии, новые правила и законы, локализация, многоканальная торговля, все цифровое, BIG data, непрерывные конфликты с Россией или другие?)
------
Вопросы может, меняться по мере подтверждение участников и правления ECR Baltic

Вопросы и ответы будут, задаваться на английском, перевод вопросов на Русский может содержать незначительные несовпадение!=====LV=====

Paneļa diskusijas jautājumi:

1. Kopš 2007/2008. gada ekonomiskās krīzes Baltijas valstis piedzīvojušas nepārtrauktu lielāku vai mazāku izaugsmi! Kādas ir Jūsu ekonomikas izaugsmes prognozes nākošajiem 2-3 gadiem ņemot vērā, Krievijas importa aizliegumu un kāda būs ietekme uz pārtikas ražošanas tirgu un mazumtirdzniecību Baltijas valstīs?

2. Vai esat pamanījuši kādas izmaiņas Baltijas valstu pircēju uzvedībā un vajadzībās, kādai vajadzētu būt ražotāju/tirgotāju sadarbībai, lai apmierinātu šīs vajadzības?

3. Uzskata, ka Rietumeiropā ir beigusies sacensība par jaunu veikalu vietu atklāšanu un pašreiz notiek sacensība par tirdzniecības diferencēšanu (spēju individualizēt piedāvājumu, veidot atšķirīgu sortimentu, izmantot dažādus veikala formātus un par telpu daudzkanālu tirdzniecībā), kā Jums, šķiet, vai kaut kas līdzīgs notiek arī Baltijas valstīs?


5. Efektīvas patērētāju vēlmju novērtēšanas iniciatīva atbalsta kopēju vērtību veidošanu pircējiem, iegulda personāla tālākizglītībā un talantu veidošanā, atbalsta tehnoloģiskus jaunievedumus, nodrošina Industrijas ilgtspēju un efektīvu piegādes ķēdi. Vai Jūs varat atzīmēt tās jomas kur ražotāji/piegādātāji un mazumtirgotāji var strādāt kopā lai radītu vislielāko pievienoto vērtību un kur ir vislielākais potenciāls piegādes ķēdes optimizācijai par labu ražotājam, tirgotājam un pircējam/patērētājam.

6. Visbeidzot vai Jūs varat prognozēt tās nākotnes tendences kurām būs vislielākā ietekme uz patēriņa preču un mazumtirdzniecības sektoru  tuvākajos 5 gados? (piemērs: pircēja/patērētāja varas pieaugums, ilgtspējas aspekti, jaunas regulējošas likumdošanas iniciatīvas, lokalizācija (vajadzība pēc visa vietējā?), daudzkanālu tirdzniecība, viss kas saistīts ar ciparu tehnoloģijām, BIG data (lielo datu analīzes iespējas), ārpolitiski konflikti ar Krieviju vai citi aspekti)?

Jautājumi tiks uzdoti angļu valodā, to tulkojums latviešu valodā var saturēt nebūtiskas neprecizitātes!

Paneļa diskusijas jautājumi var tikt mainīti saskaņojot ar paneļa dalībniekiem,  kamēr tos apstiprinās galīgā variantā ECR Baltic padome.

 The first 50 registered participants to get hard copy  of "Fifty Shades of Shopping" book !!!

Learn More
About books?
Learn more!

Please be invited to the most inspirational shopper marketing full day master-class with Ken Hughes on 13th of November!

  facebook youtube twitter linkedin blog email

 

The tour made thanks to:

 

Baltic Logistic Solutions and   Fazer bakeries

 

 

Thanks to our supporters and sponsors:

 

The forum and Shopper Marketing Master-Class main sponsor

Thanks to our supporters and sponsors

       

More details by email: info@ecr-baltic.org
or call +37126546645
Skype: ecr.baltic

 

 

REGISTER

 

 

About the ECR Baltic Forum 2015 | Agenda | Confirmed speakers | Registered participants | Fazer factory and BLS DC visit | Shopper Marketing Friday | Promo | Call for presentations | Sponsorship opportunities | T&C | Book hotel | Register Online | Registration word from | PDF

1.    Kopš 2007/2008. gada ekonomiskās krīzes Baltijas valstis piedzīvojušas nepārtrauktu lielāku vai mazāku izaugsmi! Kādas ir Jūsu ekonomikas izaugsmes prognozes nākošajiem 2-3 gadiem ņemot vērā, Krievijas importa aizliegumu un kāda būs ietekme uz pārtikas ražošanas tirgu un mazumtirdzniecību Baltijas valstīs?

 

2.    Vai esat pamanījuši kādas izmaiņas Baltijas valstu pircēju uzvedībā un kādām vajadzētu būt ražotāju/tirgotāju sadarbībai, lai apmierinātu šīs vajadzības?

3.    Uzskata, ka Rietumeiropā ir beigusies sacensība par jaunu veikalu vietu atklāšanu un pašreiz notiek sacensība par tirdzniecības diferencēšanu (spēju individualizēt piedāvājumu, veidot atšķirīgu sortimentu, izmantot dažādus veikala formātus un par telpu daudzkanālu tirdzniecībā), kā Jums, šķiet, vai kaut kas līdzīgs notiek arī Baltijas valstīs?

4.    Ražotāju – tirgotāju līgumslēgšanas attiecības vienmēr bijušas asas, Latvijā kā piemērs no 2016. gada stājas spēka negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums, kam būtu jāmainās šajā sakarā savstarpējās attiecībās pārtikas un dzērienu industrijā? Un vai tiešām mūsu industrijai nepieciešams speciāls regulējums?

 

5.    Efektīvas patērētāju vēlmju novērtēšanas iniciatīva atbalsta kopēju vērtību veidošanu pircējiem, iegulda personāla tālākizglītībā un talantu veidošanā, atbalsta tehnoloģiskus jaunievedumus, nodrošina Industrijas ilgtspēju un efektīvu piegādes ķēdi. Vai Jūs varat atzīmēt tās jomas kur ražotāji/piegādātāji un mazumtirgotāji var strādāt kopā lai radītu vislielāko pievienoto vērtību vai kur ir vislielākais potenciāls piegādes ķēdes optimizācijai par labu ražotājam, tirgotājam un pircējam/patērētājam.

 

6.    Visbeidzot vai Jūs varat prognozēt tās nākotnes tendences kurām būs vislielākā ietekme uz patēriņa preču un mazumtirdzniecības sektoru  tuvākajos 5 gados?
(piemērs: pircēja/patērētāja varas pieaugums, ilgtspējas aspekti, jaunas regulējošas likumdošanas iniciatīvas, lokalizācija (visu vajag vietējo?), daudzkanālu tirdzniecība, viss kas saistīts ar ciparu tehnoloģijām, BIG data (lielo datu analīzes iespējas), ārpolitiski konflikti ar Krieviju vai citi aspekti)?

Jautājumi tiks uzdoti angļu valodā, to tulkojums latviešu valodā var saturēt nebūtiskas neprecizitātes!

Paneļa diskusijas jautājumi var tikt mainīti saskaņojot ar paneļa dalībniekiem,  kamēr tos apstiprinās galīgā variantā ECR Baltic padome.

bgtop